Informacje ogólne

1. START - stypendia dla Doktorów i Doktorantów do 30 roku życia. Nabór wniosków do 2.11.2020 r. https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

2. National Geographic – Early Career Grant. Nabór wniosków do 21.10.2020. https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/

3. Program Tecniospring Industry w Katalonii dla badaczy ze stopniem doktora i dwuletnim doświadczeniem w pracy badawczej lub z 6-letnim doświadczeniem w pracy badawczej. Nabór do 16 listopada 2020. http://catalonia.com/innovate-in-catalonia/tecniospringplus/

4. USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców i doktorantów z każdej dziedziny. Nabór do 15 listopada 2020. https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

5. Szwajcaria – stypendia rządowe na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie. Nabór do 13 listopada 2020 https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/szwajcarskie-stypendia-rzadowe

6. Konkurs Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet - naukowców w technicznych dziedzinach nauki.
Konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Termin zamknięcia konkursu upływa 11 grudnia 2020 o godzinie 16:00 CET
https://www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/small-grant-scheme-2020-call/