Informacje i pliki do pobrania dla dyplomatów - studia stacjonarne II stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Rok akademicki 2016/2017

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

I. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia.
II.  Wytyczne  dotyczące uzyskania zaliczenia semestrów studiów, dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej magisterskiej..

Pliki do pobrania przez dyplomantów:

Zał. A. Zarządzenie Nr 38/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Zał.A_1. Do Zarządzenie Nr 38/2015

Zał. O_1. Metalurgia.
Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej magisterskiej, specjalność: Odlewnictwo.
Zał. O_2. Metalurgia. Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej magisterskiej, specjalność: Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne.
Zał. O_3. Wirtotechnologia.
Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej magisterskiej, specjalność: Wirtualizacja procesów odlewniczych.
Zał. 1. Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o modyfikację tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5.1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej, kierunek: Metalurgia, specjalność: Odlewnictwo wraz ze wzorem oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 5.2.
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej, kierunek: Metalurgia, specjalność: Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne wraz ze wzorem oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 6.1. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej, kierunek: Wirtotechnologia, specjalność: Wirtualizacja procesów odlewniczych wraz ze wzorem  oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod  tekstem oświadczenia należy złożyć podpis. 
Zał. 7. Wzór oświadczenia o udzieleniu uczelni praw do publikacji dokumentacji.
Zał. 7.1. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej.
Zał. 8. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 9. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej.
Zał. 10. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej magisterskiej.
Zał. 11. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 12. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 16. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 17. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 18. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 19. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 20. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.