Informacje i pliki do pobrania dla dyplomatów - studia stacjonarne I stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

I. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na studiach  pierwszego stopnia.
II. Organizacja semestru dyplomowego.
III. Terminy ogólnego egzaminu kierunkowego.
IV. Wytyczne  dotyczące uzyskania zaliczenia semestrów studiów, dopuszczenia do egzaminu dyplomowej oraz informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej inżynierskiej.
V. Kalendarz rekrutacji zimowej na rok akademicki 2017/2018
V_1. Zarządzenie  nr 49/2017 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

Pliki do pobrania przez dyplomantów:

Zał. O. Inżynieria Procesów Odlewniczych. Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. O. Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich.
Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 1.
Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o modyfikację tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 6. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 7. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 8. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 9. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 10. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 11. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 12. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 16. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 17. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.