Informacje i pliki do pobrania dla dyplomatów - studia stacjonarne I stopnia kierunki: Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

I. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na studiach  pierwszego stopnia.
II. Organizacja semestru dyplomowego.
III. Wymagania dotyczące rejestracji pracy dyplomowej przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
IV. Proces dyplomowania w systemie WU

Pliki do pobrania przez dyplomantów:

Pierwsze strony pracy dyplomowej - wzór

Zał. 1. Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o modyfikację tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 6. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 7. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 8. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 9. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 10. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 11. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 12. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 16. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 17. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.