Informacje i pliki do pobrania dla dyplomatów - studia stacjonarne I stopnia kierunki: Metalurgia i Wirtotechnologia

Rok akademicki 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

I. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na studiach  pierwszego stopnia.
II. Organizacja semestru dyplomowego.
III. Terminy ogólnego egzaminu kierunkowego.
IV. Wytyczne  dotyczące uzyskania zaliczenia semestrów studiów, dopuszczenia do egzaminu dyplomowej oraz informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej inżynierskiej.
V. Kalendarz rekrutacji zimowej na rok akademicki 2016/2017
V_1. Zarządzenie  nr 38/2016 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Pliki do pobrania przez dyplomantów:

Zał. O. Metalurgia. Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. O. Wirtotechnologia.
Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 1.
Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o modyfikację tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, kierunek: Metalurgia wraz ze wzorem oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 6. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, kierunek: Wirtotechnologia wraz ze wzorem  oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod   tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 7. Wzór oświadczenia o udzieleniu uczelni praw do publikacji dokumentacji.
Zał. 7_1. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej
Zał. 8. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 9. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 10. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 11. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 12. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 16. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 17. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 18. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 19. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 20. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.
Zał. 21. Wzór wyciągu z indeksu dla studiów I stopnia na kierunku: Metalurgia.
Zał. 22. Wzór wyciąg z indeksu dla  studiów I stopnia na kierunku: Wirtotechnologia.

Rok akademicki 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

I. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania na studiach  pierwszego stopnia.
II. Ogłoszenie dla studentów IV roku WO AGH, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Metalurgia. Terminy ogólnego egzaminu kierunkowego.
III. Ogłoszenie dla studentów IV roku WO AGH, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Wirtotechnologia. Terminy ogólnego egzaminu kierunkowego.
IV. Wytyczne  dotyczące uzyskania zaliczenia semestrów studiów, dopuszczenia do egzaminu dyplomowej oraz informacje dotyczące rejestracji pracy dyplomowej inżynierskiej.
V. Kalendarz rekrutacji zimowej na rok akademicki 2015/2016
V_1. Zarządzenie  nr 50/2015 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej

Pliki do pobrania przez dyplomantów:

Zał. O. Metalurgia. Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. O. Wirtotechnologia.
Przykładowy wzór 10 pierwszych stron pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 1.
Nr konta bankowego Wydziału Odlewnictwa.
Zał. 2. Karta odejścia.
Zał. 3. Wzór wniosku o zmianę tematu pracy dyplomowej/zmianę opiekuna pracy.
Zał. 4. Wzór formularza o wyznaczenie recenzenta i ustalenia terminu egzaminu dyplomowego.
Zał. 5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, kierunek: Metalurgia wraz ze wzorem oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 6. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, kierunek: Wirtotechnologia wraz ze wzorem  oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy, który należy umieścić na odwrocie strony tytułowej. Pod   tekstem oświadczenia należy złożyć podpis.
Zał. 7. Wzór oświadczenia o udzieleniu uczelni praw do publikacji dokumentacji.
Zał. 7_1. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej
Zał. 8. Wzór opisu koperty i płyty CD/DVD.
Zał. 9. Formularz oceny opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 10. Formularz oceny recenzenta pracy dyplomowej inżynierskiej.
Zał. 11. Wzór podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 12. Wzór podania o reaktywację w celu zarejestrowania pracy dyplomowej i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zał. 13. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 14. Wzór wniosku o wydanie suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
Zał. 15. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Zał. 16. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku niemieckim.
Zał. 17. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku hiszpańskim.
Zał. 18. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku francuskim.
Zał. 19. Wzór wniosku o wydanie odpisu dyplomu w języku rosyjskim.
Zał. 20. Wzór pisania osiągnięć do suplementu.
Zał. 21. Wzór wyciągu z indeksu dla studiów I stopnia na kierunku: Metalurgia.
Zał. 22. Wzór wyciąg z indeksu dla  studiów I stopnia na kierunku: Wirtotechnologia.