OPŁATY za usługi edukacyjne (warunki, powtarzanie….)

Dziekanat Wydziału Odlewnictwa uprzejmie informuje, że wpłaty za usługi edukacyjne (warunki, powtarzanie przedmiotów) należy wpłacać na konto Wydziału, na którym prowadzony jest przedmiot.

  1. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok akademicki 2016/2017 opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 20/2016 Rektora AGH z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 http://www.dzn.agh.edu.pl/dzial-nauczania/studia-wyzsze/oplaty-za-studia-dokumenty/

  2. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok akademicki 2015/2016 opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są w wysokości określonej w zarządzeniu Nr   17/2015 Rektora AGH z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie w roku akademickim 2015/2016. http://www.dzn.agh.edu.pl/dzial-nauczania/studia-wyzsze/oplaty-za-studia-dokumenty/

  3. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok akademicki 2014/2015 oraz w latach wcześniejszych opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 21/2014 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław Staszica w Krakowie w roku akademickim 2014/2015, zmienionego zarządzeniem Nr 35/2014 z dnia 29 października 2014 r. do zakończenia cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4. http://www.dzn.agh.edu.pl/dzial-nauczania/studia-wyzsze/oplaty-za-studia-dokumenty/

  4. W przypadku studentów studiów stacjonarnych, który rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 oraz w latach wcześniejszych opłata za powtarzanie semestru spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce wynosi 750 zł.

  5. Zwolnienie z opłaty (częściowe lub całkowite), rozłożenie na raty opłaty -  na podstawie Uchwały Nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października  2014 r. w sprawie zasad pobierania i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych (paragrafy 9, 10, 11, 12, 13). http://www.dzn.agh.edu.pl/dzial-nauczania/studia-wyzsze/oplaty-za-studia-dokumenty/

  6. Wnioski w sprawach zwrotu, rozłożenia na raty albo zwolnienia z opłat należy składać we właściwym dziekanacie przed rozpoczęciem semestru.

Poniżej są podane numery kont Wydziałów oraz wysokości stawek za jedną godzinę zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w przypadku powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS lub nieobjętych planem studiów w roku akademickim 2016/2017.      

Numery kont bankowych Wydziałów AGH:

1.    Wydział Odlewnictwa  (WO) 8 zł za godzinę    
Bank Pekao S. A.
23 1240 2294 1111 0010 7135 0094
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: przedmiot:……… semestr ……..

2. Studium Języków Obcych  (SJO) 6 zł za godzinę
Bank Pekao S. A.
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , język…….semestr ….

3. Wydział Matematyki Stosowanej (WMS) 
*7 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2014/2015  i wcześniej
*8 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2015/2016 
*10 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2016/2017
Bank Pekao S.A., Kraków
80 1240 4722 1111 0000 4851 3564
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……

4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH   (SWFiS)
*5 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2015/2016 i wcześniej
*6 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2016/2017
Bank Pekao S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , semestr ……

5. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS)  
*  6 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2015/2016 i wcześniej
*  7 zł za godzinę dla studentów przyjętych na rok akademicki 2016/2017 
Bank Pekao S.A. Kraków
88 1240 4533 1111 0010 1854 5411
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……

6. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (WIMiIP)
- 7 zł za godzinę
Bank Pekao S.A. Kraków
13 1240 2294 1111 0010 7134 9304
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……

7. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR)  
11 zł za godzinę
Bank Pekao S.A. Kraków
74 1240 2294 1111 0010 7134 9564
    Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……

8. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej ( EAIiIB)
9 zł za godzinę
Bank Pekao S.A. Kraków
85 1240 2294 1111 0010 7134 9463
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , semestr ……..

9. Wydział Metali Nieżelaznych (WMN)
7 zł za godzinę
Bank Pekao S.A.
09 1240 4722 1111 0000 4857 0714
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , semestr ……..

10. Wydział Zarządzania (WZ)
7 zł za godzinę
Bank Pekao S.A.
46 1240 2294 1111 0010 7135 0456
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……..

11. Wydział Humanistyczny (WH)
7,5 zł za godzinę
Bank Pekao S.A.
86 1240 4722 1111 0000 4853 4699
Dowód wpłaty ma zawierać:
-    nr rachunku bankowego
-    wysokość wpłacanej kwoty
-    imię i nazwisko studenta
-    adres zamieszkania
-    nr albumu
-    tytuł wpłaty: warunek z Wydziału Odlewnictwa , przedmiot:……… semestr ……..