Numer konta bankowego Wydziału Odlewnictwa

Nr rachunku bankowego dotyczącego wpłat dokonywanych przez studentów studiów stacjonarnych Wydziału Odlewnictwa


numer rachunku bankowego:

23 1240 2294 1111 0010 7135 0094
Bank Pekao S.A. Kraków