Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017- semestr letni

Studenci proszeni są o zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawnymi

Kierunek METALURGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr letni
    1.1.    Wzór podania o wpis na semestr zimowy z deficytem punktów
    1.2.    Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
    1.2.1. Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty realizowane na poszczególnych Wydziałach AGH
    1.3.    Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
    1.4.    Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka II
    1.5. Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  
    1.6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 2 semestr – letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
3.    Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 4 semestr - letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 6 semestr - letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
5.    Ogłoszenie dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia
  5.1. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia,1  rok, 1 semestr - letni, specjalność ODLEWNICTWO dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
  5.2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 1 rok, 1 semestr - letni, specjalność ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE i PRECYZYJNE dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
6.1. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2  rok, 3 semestr - letni, specjalność ODLEWNICTWO dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
6.2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 3 semestr - letni, specjalność ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE i PRECYZYJNE dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl

Kierunek WIRTOTECHNOLOGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr letni
   1.1.    Wzór podania o wpis na semestr zimowy z deficytem punktów
   1.2.    Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
   1.2.1. Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty realizowane na poszczególnych Wydziałach AGH
   1.3.    Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
   1.4.    Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka II
   1.4.1.    Lista – Fizyka I i Fizyka II
1.5. Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  
1.6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 2 semestr - letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 4 semestr – letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 6 semestr - letni dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
5.    Ogłoszenie dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia
6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 1 rok, 1 semestr - letni, specjalność WIRTUALIZACJA PROCESÓW ODLEWNICZYCH dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
7. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 3 semestr - letni, specjalność WIRTUALIZACJA PROCESÓW ODLEWNICZYCH dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl


Rok akademicki 2016/2017- semestr zimowy

Studenci proszeni są o zapoznanie się z najważniejszymi aktami prawnymi

Kierunek METALURGIA

1.    Informacje dla studentów 1 roku
   1.1.    Ogłoszenie dla studentów 1 roku
   1.2.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
   1.3.    Szkolenie BHP
      1.3.1.    Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę w AGH
   1.4. Badania lekarskie
   1.5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 1 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl

2. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr zimowy
    2.1.    Wzór podania o wpis na semestr zimowy z deficytem punktów
    2.2.    Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
   2.2.1. Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty realizowane na poszczególnych Wydziałach AGH
   2.3.    Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
   2.4.    Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka I
   2.4.1. Lista – Fizyka I i Fizyka II  
2.5. Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia   

3.    Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 3 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   3.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 2 rok, 3 semestr - zimowy

4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 5 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   4.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 3 rok, 5 semestr - zimowy
   4.2. Informacja o semestrze kontrolnym

5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 4 rok, 7 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   5.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 4 rok, 7 semestr – zimowy
   5.2. Dodatkowe ważne informacje związane z warunkami wpisu na 7 semestr

6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia,2 rok, 2 semestr - zimowy, specjalność ODLEWNICTWO dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
    6.1. Dodatkowe ważne informacje związane z warunkami wpisu na 2 semestr

7. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 2 semestr - zimowy, specjalność ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE i PRECYZYJNE dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
    7.1. Dodatkowe ważne informacje związane z warunkami wpisu na 2 semestr

8.  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kierunek WIRTOTECHNOLOGIA

1.    Informacje dla studentów 1 roku
   1.1.    Ogłoszenie dla studentów 1 roku
   1.2.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
   1.3.    Szkolenie BHP
      1.3.1.    Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentów rozpoczynących naukę w AGH
1.4. Badania lekarskie
1.5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 1 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl

2. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr zimowy
2.1.    Wzór podania o wpis na semestr zimowy z deficytem punktów
2.2.    Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
   2.2.1. Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty realizowane na poszczególnych Wydziałach AGH
2.3.    Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
2.4.    Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka I
    2.4.1.    Lista – Fizyka I i Fizyka II
2.5. Zasady odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia  

3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 3 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   3.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne  I stopnia, 2 rok, 3 semestr - zimowy

4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 5 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   4.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 3 rok, 5 semestr - zimowy
   4.2. Informacja o semestrze kontrolnym

5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 4 rok, 7 semestr - zimowy dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   5.1. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 4 rok, 7 semestr – zimowy
   5.2. Dodatkowe ważne informacje związane z warunkami wpisu na 7 semestr

6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia,2 rok, 2 semestr - zimowy, specjalność WIRTUALIZACJA PROCESÓW ODLEWNICZYCH dostępna pod adresem: syllabuskrk.agh.edu.pl
   6.1. Dodatkowe ważne informacje związane z warunkami wpisu na 2 semestr
 
7. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.