Informacje dla studentów dotyczące wpisu na semestry zimowy i letni 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016- semestr letni

Kierunek METALURGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr letni  
  1.1. Wzór podania o wpis na semestr z deficytem punktów
  1.2. Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne
     1.2.1.Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty na poszczególnych Wydziałach.
  1.3. Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
  1.4. Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka II
1.5. Zasady odbywania studiów Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa
2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 2 semestr
3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 4 semestr
4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 6 semestr
5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 3 semestr, specjalność Odlewnictwo
6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 3 semestr, specjalność Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne

Kierunek WIRTOTECHNOLOGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr letni  
   1.1. Wzór podania o wpis na semestr z deficytem punktów
   1.2. Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
      1.2.1.Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty na poszczególnych Wydziałach.
   1.3. Zasady powtarzania przedmiotów realizowanych przez dydaktyków z Wydziału  Matematyki Stosowanej (Analiza matematyczna, Równania różniczkowe)
   1.4. Zasady powtarzania przedmiotu Fizyka
   1.5. Zasady odbywania studiów Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa
2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 2 semestr
3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 4 semestr
4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 6 semestr
5. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 3 semestr, specjalność Wirtualizacja procesów odlewniczych

Rok akademicki 2015/2016- semestr zimowy

Kierunek METALURGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr zimowy
   1.1. Wzór podania o wpis na semestr z deficytem punktów
   1.2. Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
       1.2.1.Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty na poszczególnych Wydziałach.
   1.3. Zasady powtarzania przedmiotów Matematyka I i Matematyka II
   1.4. Zasady powtarzania przedmiotów Fizyka I i Fizyka II
   1.5. Zasady odbywania studiów Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa

 2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 1 semestr

3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 3 semestr

4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 5 semestr

5. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia 4 rok, 7 semestr
   5.1. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 4 rok, 7 semestr.

6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 1 rok, 2 semestr, specjalność ODLEWNICTWO

7. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 1 rok, 2 semestr, specjalność ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE i PRECYZYJNE

Kierunek WIRTOTECHNOLOGIA

1. INFORMACJE dla studentów o wpisie na semestr zimowy
   1.2. Numery kont Wydziałów AGH do opłat za usługi edukacyjne.
       1.2.1.Przykładowe kwoty za powtarzane przedmioty na poszczególnych Wydziałach.
   1.5. Zasady odbywania studiów Indywidualnego Programu Studiów, zwanego dalej IPS, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa

2. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych I stopnia 1 rok, 1 semestr

3. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 2 rok, 3 semestr

4. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 3 rok, 5 semestr

5. Wzór wpisu do indeksu studia stacjonarne I stopnia, 4 rok, 7 semestr
   5.1. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych  I stopnia 4 rok, 7 semestr

6. Informacja o przedmiotach realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia, 2 rok, 2 semestr, specjalność Wirtualizacja procesów odlewniczych