Akty prawne

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie głównej AGH z Sylabusem Wydziału Odlewnictwa

Wszystkie akty prawne związane ze studiami wyższymi na AGH znajdziesz TUTAJ

Wybrane akty prawne.

1. Organizacja roku akademickiego

2.  Sprawy dotyczące kształcenia:

1. Karta odejścia

Informacje dotyczące legitymacji studenckich Centrum Kart Elektronicznych