Aktualności – ogłoszenia

Ogłoszenie

Kraków, 31.10.2016

Zmiany w organizacji roku akademickiego dla studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia (RS AGH §6, pkt 4 na kierunku Metalurgia i Wirtotechnologia, którzy kończą studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.

02.12.2016 – koniec semestru zimowego
03.12.2016 - 10.12.2016 – uzyskanie zaliczeń i wpisów do WU (cz. I)
11.12.2016 – 18.12.2016 – uzyskanie zaliczeń i wpisów do WU (cz. II)
22.12.2016 – 02.01.2017 – wakacje zimowe
17.01.2017 – 22.01.2017 – rozliczenie semestru

Kraków, 27.09.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 26 WRZEŚNIA 2016R. (PONIEDZIAŁEK) NA STRONIE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (http://home.agh.edu.pl/~korzonek ) uruchomiony zostanie panel, z pomocą którego studenci będą mieli możliwość zapisania się na lektoraty Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO B2+ na studiach stacjonarnych II stopnia.
Szczegółowe informacje i instrukcje znajdują się na stronie http://home.agh.edu.pl/~korzonek
Łączę wyrazy szacunku,
Anna Pieprzyk
SJO AGH

Kraków, 22.09.2016

Gratulując Pani/Panu przyjęcia do Naszej Uczelni, serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę, które odbędzie się w terminie:

05.10.2016 (ŚRODA) O GODZINIE 16:00, miejsce szkolenia: CENTRUM DYDAKTYKI, UL. REYMONTA 7

Zdając sobie sprawę z możliwych utrudnień w przyjściu na powyższe szkolenie (potrzebę załatwienia wielu spraw związanych z przyjęciem na studia i możliwymi zajęciami dydaktycznymi oraz mało  wygodną godzinę rozpoczęcia szkolenia)
PROPONUJEMY WCZEŚNIEJSZE (jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego) ukończenie szkolenia.
Terminy w których może Pani/Pan uczestniczyć, do wyboru:

· 29.09.2016 (CZWARTEK) – GODZ. 17:00
· 30.09.2016 (PIĄTEK) – GODZ. 13:00


Powyższe szkolenia odbędą się w BUDYNKU B_2 (WIMIR) – SALA 100, I P.
W oparciu o doświadczania z lat ubiegłych informujemy, iż szkolenia przed rozpoczęciem roku akademickiego zostały bardzo dobrze przyjęte przez studentów i zdecydowana większość w nich uczestniczyła.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali mogą wystąpić ograniczenia w przyjęciu na szkolenie. W minionych latach takie ograniczenia występowały bardzo sporadycznie i dotyczyły jedynie ostatnich terminów.
Dla pewności wejścia na salę, proponujemy skorzystanie z terminów wcześniejszych. Dla jeszcze większego ułatwienia Pani /Panu zrealizowania tego podstawowego obowiązku zaplanowano również szkolenia w dniach 01.10.2016 (sobota) lub 02.10.2016 (niedziela). Szczegółowe informacje w sprawie szkoleń BHP studentów podane są na stronie internetowej www.bhp.agh.edu.pl
Przekonani o znacznym udogodnieniu, jakim będzie dla Pani/Pana ukończenie szkolenia BHP przed rozpoczęciem zajęć, JESZCZE RAZ ZAPRASZAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO skorzystania ze szkolenia.

Kraków, 21.09.2016

Szanowni Studenci

Studium języków Obcych informuje,że studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy byli nieobecni na obowiązkowym egzaminie z języka obcego na poziomie B-2, a ich nieobecność jest usprawiedliwiona, mogą przystąpić do egzaminu 27 września 2016 roku (wtorek).
Warunkiem umożliwienia przystąpienia do egzaminu jest złożenie podania do kierownika SJO, dra Lucjana Bluszcza, z uzasadnieniem nieobecności i dokumentami potwierdzającymi usprawiedliwioną nieobecność (np. z powodu choroby - zwolnienie lekarskie).
Podania można składać w dni powszednie w godz. 10.00 – 13.00 w biurze SJO (pok. 304, paw. D-11) w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2016 (czwartek) .

Kraków, 01.09.2016

Obrony prac magisterskich wrzesień 2016

14 i 28 września 2016 prowadzący obrony prof. Marcin Górny
13 i 27 września 2016 prowadzący obrony prof. Barbara Kalandyk
22 i 29 września 2016 prowadzący obrony prof. Halina Krawiec

Obrony odbędą się w sali 118 od godz. 9 do 13

Maksymalnie 6 obron dziennie.

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci

Jeżeli został zmieniony telefon kontaktowy albo adres e-mailowy proszę dokonać zmiany w Wirtualnej Uczelni albo proszę zgłosić się do Dziekanatu.
Także wszelkie zmiany danych osobowych oraz adresu proszę zgłaszać do Dziekanatu.