Stypendium Ministra dla studentów w roku akademickim 2017/2018

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia.

Zainteresowanych studentów proszę o zapoznanie się z poniższymi załącznikami:

1. Pismo od Pani Prorektor wraz z procedurą

2. Wniosek

3. Załącznik

Wnioski przyjmowane będą w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych Wydziału Odlewnictwa, pok 124 A, budynek D-8 w terminie do 22 września 2017 r.