Komunikaty

Składanie wniosków o stypendium socjalne, mieszkaniowe i dla osób niepełnosprawnych na rok 2017/2018
Informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2017/2018. Od 1 czerwca 2017, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wykaz dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń  znajdą się na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/wazne-informacje/

Pismo Pani Rektor w sprawie elektronicznego wniosku o  pomoc materialną

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW
Szanowni Studenci,
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/18 obligatoryjną formą ubiegania się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualnej Uczelni.
Szczegółowe informacje, wykaz dokumentów oraz instrukcja wypełniania formularza i kalkulatora znajdują się tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/wazne-informacje/
W celu uniknięcia kolejek we wrześniu zachęcamy do wcześniejszego składania wniosków o stypendia wraz z załącznikami. Dziekanaty państwa Wydziałów już dzisiaj zgłaszają gotowość do przyjmowania wniosków stypendialnych.

KOMUNIKAT  DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
Szanowni Państwo,
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendia w roku akademickim 2017/18, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z dziekanatem w celu uzyskania informacji o formie złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentach – załącznikach do wniosku stypendialnego, a także uniknięcia kolejek w strategicznych okresach obsługi studentów.
Szczegółowe informacje oraz wykaz dokumentów znajdują się tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/wazne-informacje/
Uprzejmie prosimy o nie zostawianie sprawy składania wniosków stypendialnych na ostatnią chwilę.