Pomoc materialna dla studentów I i II stopnia

1.    Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie Działu Spraw Studenckich AGH. http://www.dss.agh.edu.pl/

2.   REGULAMIN świadczeń dla studentów obowiązujący od 1 października 2019 roku

3.    Wzory wniosków o świadczenia (załączniki do Regulaminu) znajdą się na stronie Działu Spraw Studenckich.

4.    Terminy składania wniosków o świadczenia

      Pismo Pani Rektor w sprawie ubiegania się o świadczenia pomocy w roku akademickim 2019/20 oraz terminy składania wniosków

  • Dla studentów, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną 1 rok studiów I stopnia ostatecznym terminem składania wniosków o stypendium socjalne oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest 7 października 2019 r.
  • Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi (wg nowego wzoru) należy złożyć elektronicznie w systemie teleinformatycznym uczelni: aktualni studenci AGH - w systemie Wirtualna Uczelnia; studenci przyjęci na 1 rok studiów I stopnia - w systemie USOS.
  • Rejestracja w systemie Wirtualnej Uczelni jest możliwa. Informacja o możliwości składania wniosków elektronicznych w systemie USOS zostanie podana w późniejszym terminie.
  • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu wraz z kompletem dokumentów wykaz dokumentów w nieprzekraczających terminach ustalonych przez Panią Rektor.

5.    Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/20

6.    Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

7.    Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2019/2020

8.    Stypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/20