Kredyty studenckie

Kredyty studenckie w roku akademickim 2017/2018

W załączeniu skan pisma od Pani Prorektor.

W związku z nowym rokiem akademickim i rozpoczęciem przez banki kolejnej akcji udzielania kredytów studenckich informujemy, że aktualne i szczegółowe informacje na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich wraz z wzorem zaświadczenia o odbywaniu studiów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/.

W roku 2017 wniosek o przyznanie kredytu studenckiego składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października.