DERMAP DEsign of components in a critical Raw MAterials Perspective

DERMAP jest projektem w ramach którego przewidziane jest intensywne (całodzienne) szkolenie na temat wyboru materiałów w perspektywie CRM (surowców krytycznych). Kurs skierowany jest do projektantów, mechaników inżynierów i specjalistów zajmujących się doborem materiałów, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat strategii doboru materiałów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii powiązanych z CRM

Ulotka informacyjna

W ramach projektu w 2019 wykonano następujące działania:

1. Odbyto dwa spotkania: pierwsze w dniach 28-29.03.2019 r. (Padwa, Włochy), drugie w dniach 28-29.10.2019 r. (Vicenza, Włochy). Dołączono raporty z tych dwóch spotkań. Spotkanie w Padwie poświęcone było sprawom organizacyjnym oraz merytorycznym. Dużo uwagi poświęcono analizie ankiet związanych z planowanymi kursami. Ze strony AGH przygotowano raport (załącznik 3) z internetowej ankiety skierowanej do odlewni oraz innych zakładów przemysłowych. Drugie spotkanie w Vicenza związane było z dyskusją nad programem szkoleń oraz wytworzonym oprogramowaniem do selekcji pierwiastków krytycznych. W spotkaniu wzięli udział wszyscy konsorcjanci projektu.  

2. Przygotowane wykłady Materials properties diagrams oraz Materials selection procedurę zostały ujednolicone pod względem szaty graficznej do całości przygotowanych przez różne ośrodki naukowe. Przygotowano również quizy do wykładów. 

3. Przygotowano wykłady w języku polskim wszystkich 10 wykładów.

4. Opracowano ankietę internetową związaną z ideą jednodniowych kursów opisanych w punkcie Ankieta dostępna była na stronie internetowej: goo.gl/forms/iC65wXS3TgttBhIj1

5. Akcja rozpowszechniającą intensywne, jednodniowe kursy dotyczące wyboru materiałów z punktu widzenia tzw. surowców krytycznych (CRM) była kontunuowana na czterech konferencjach: XXV International Conference „Współpraca 2019”- 10 to 12.04.2019, XII International Scientific Conference  „Innovation in die casting” w Nowy Adamów -13-15.05.2019, LIX International Scientific Conference  „Solidification and Crystallization of Metals” w Sandomierzu, 4 -6 .09.2019 oraz Euromat 2019 -1 – 5.09.2019 w Stockholm, Szwecja.

6. Uzyskano akredytację Zarządu Głównego, Polskiego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich dla kursu DERMAP prowadzonego przez Wydział Odlewnictwa AGH.

7. Aktualizowano na stronie internetowej Wydziału Odlewnictwa informacje o realizacji projektu DERMAP z odpowiednim linkiem do strony głównej projektu DERMAP: static.gest.unipd.it/DERMAP/