DERMAP DEsign of components in a critical Raw MAterials Perspective

DERMAP jest projektem w ramach którego przewidziane jest intensywne (całodzienne) szkolenie na temat wyboru materiałów w perspektywie CRM (surowców krytycznych). Kurs skierowany jest do projektantów, mechaników inżynierów i specjalistów zajmujących się doborem materiałów, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat strategii doboru materiałów ze szczególnym uwzględnieniem kwestii powiązanych z CRM

Ulotka informacyjna

Tematy: