Projekty Narodowego Centrum Nauki

1. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS

Tytuł:
Mechanizm kształtowania struktury odlewów cienkościennych z żeliwa wermikularnego”.
Title:
Mechanism of the structure formation in thin-walled vermicular graphite cast iron castings”.

Okres realizacji: 04.03.2014 – 03.09.2016
Time of duration: 04.03.2014 – 03.09.2016
Słowa kluczowe: odlewy cienkościenne, żeliwo wermikularne, kształtowanie struktury.
Key words: thin-walled castings, vermicular cast iron, formation the structure.
Kierownik projektu: dr hab. inż. Marcin Górny

2. "Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek zarodkowania heterogenicznego w stopach heterofazowych w oparciu o model swobodnego wzrostu (Free-Growth)",

Nr rej.: 2011/03/B/ST8/05217, Nr AGH: 18.18.170.459
Kierownik projektu: Dr hab. inż. Janusz Lelito
Okres realizacji: 29.08.2012 - 28.02.2015

3. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – OPUS (finansowany przez NCN)

Tytuł: „Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościowego”.
Title: „Testing the mechanism of reaction of products of the thermal destruction of binders on the surface layer of the high quality cast iron”.

Okres realizacji: 7.08.2012 – 6.12.2014
Time of duration: 7.08.2012 – 6.12.2014
Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, żeliwo wermikularne, wady odlewów, pierwiastki szkodliwe S, O, P, N, regeneracja zużytych mas formierskich, powłoki ochronne, dyfuzja pierwiastków, destrukcja termiczna spoiw.
Key words: ductile iron, vermicular cast iron, thin wall castings, cast defects, harmful elements S,O,N, P, reclamation of used mould sand, protective coating, diffusion of elements, thermal destruction of binders.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Holtzer