Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

8. Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultra-odpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/stopy F. Nr POIR.04.01.04-00-0067/15

  • Wartość projektu: 6.260.193,25 PLN
  • Wysokość dofinansowania dla AGH: 1.160.064,36 PLN
  • Projekt jest realizowany przez Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp.K. - Lidera projektu w konsorcjum z AGH (Wydziały: WO, WIMiIP oraz ACMIN) oraz z Innerco Sp. z o.o....więcej

 

 

7. W Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa zrealizowała projekt w ramach Programu Badan Stosowanych  pt. „ Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA”. Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na mocy umowy PBS2/A5/30/2013. Koszt całkowity projektu wynosił 1.996.500 zł. Projekt był realizowany przez Konsorcjum w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Odlewnictwa (Lider konsorcjum), Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach (Wykonawca), Sylwester Piasny Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP w Trzebini. Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 31.12.2015 , kierownik projektu prof. dr hab. Mariusz Holtzer.  .... PBS2/A5/30/2013więcej
 

 

 

 

 

6. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji mikrobiologicznej w systemach geotermalnych”. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Programu INNOTECH, ścieżka In-Tech. Okres realizacji: 01.04.2012 – 31.03.2015. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Geotermia Mazowiecka S. A. – Lider Projektu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa – Partner Projektu, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – Partner Projektu. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś.


5. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego”. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Programu INNOTECH, ścieżka In-Tech na mocy umowy o dofinansowanie nr INNOTECH-K1/IN1/57/156360/NCBR/12. Całkowity koszt zadania wynosi 2 693 000,00 zł, natomiast kwota dotacji ze środków budżetowych 2 145 040,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Odlewnictwa (Lider Projektu), Inproel-3 sp. z o.o. (Partner Projektu), Zakład Odlewniczy MODELFORM sp. z o.o. (Partner Projektu), a jego ramy czasowe obejmują okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2015 r. Kierownikiem Projektu jest Prof. dr hab. Mariusz Holtzer.   ...więcej


4. „Baza danych dla wyników symulacji procesów odlewniczych”. Projekt realizowany pod kierownictwem: prof. dr hab. inż. Józefa Szczepana Suchego
Więcej informacji na stronie www.kipo.agh.edu.pl 

3. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. „Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy” (projekt NR07-0016-10/2010). Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji 01.10.2010 – 31.03.2013. Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Holtzer. Syntetyczny opis uzyskanych wyników w formie oferty dla przedsiębiorstw

 

 

 

2. Projekt „Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego”, nr umowy o dofinansowanie PBS1/A2/11/2012, realizowany w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych, finansowany przez NCBR, wykonawcy projektu: Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnika Warszawska, okres realizacji projektu 01.2013-12.2015, całkowita wartość projektu 4 279 300,00 zł. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś.

 

 

 

1. Projekt „Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych”, nr umowy o dofinansowanie BG1/ResDev/13, realizowanych w ramach programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy, wykonawcy projektu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ORLEN Upstream sp. z o.o., Instytut Nafty i Gazu, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnika Warszawska, okres realizacji projektu 01.10.2013 r. – 30.09.2016 r., całkowita wartość projektu 10 000 000,00 zł. Kierownik zadań realizowanych przez Wydział Odlewnictwa AGH: prof. dr hab. Jacek Banaś.