Badania naukowe

Badania naukowe wraz kształceniem stanowią podstawowe zadania Uczelni. Określają one poziom naukowy jednostki, możliwość rozwoju kadry oraz są podstawą kształcenia na wysokim poziomie odpowiadającym współczesnym wymaganiom.