16.05.2013

Zmiany dla słuchaczy studiów podyplomowych. Uległa zmianie kolejnosc przedmiotów na zjeździe w dniu 25.05.2013 i 26.05.2013.