29.06.2017

Ze względu na planowane prace remontowe w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) Dziekanat Studiów Stacjonarnych nie będzie czynny.