09.10.2018

Zawiadomienie WZAD: W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego (2018/19) Pracownicy WO zobowiązani są do aktualizacji terminów konsultacji w semestrze zimowym (na stronie wydziałowej).