07.06.2021

Zawiadomienie o PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ mgr inż. Marcina Piotra Dyrlagi, która odbędzie się 14 czerwca 2021 roku o godz. 10:00,na platformie MS Teams https://tiny.pl/rz97z


 https://tiny.pl/rz97z