07.04.2021

Zawiadomienie o PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ mgr inż. Gabrieli Sikory,


Dyskusja odbędzie się 19 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00,na platformie MS Teams https://tiny.pl/rkj2p

Dokumenty