30.05.2018

Zaproszenie na seminarium NORMALIZACJA dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna?


Polski Komitet Normalizacyjny, Biblioteka Główna AGH oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH zapraszają na  spotkanie z normalizacją.

Wykład pt. Normalizacja dla inżynierów i menedżerów - czy jest potrzebna?   poprowadzi dr inż. Zygmunt Niechoda, doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

W programie:
    Normalizacja - co to jest, czego dotyczy, jacy są jej interesariusze.
    Efekt normalizacji – normy dobrowolne (cechy, typy, rodzaje) i ich autorzy.
    Normy a prawo techniczne – różnice w podejściu, powoływanie się na normy w przepisach.
    Korzyści z normalizacji i norm (dla produkcji i wymiany dóbr, biznesu, konsumentów, administracji państwowej).
    Rola norm w funkcjonowaniu firmy.

Zapraszamy w  środę 13 czerwca 2018 r.  w godz. 9.00 – 11.00

miejsce:  BG AGH (s. 5, parter)

kontakt:

Oddział Zbiorów Specjalnych BG AGH,

Agnieszka Podrazik,

32-17, agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl