23.02.2021

Zaproszenie na seminarium naukowe pt. „Przemysł 4.0. Zastosowanie sztucznej inteligencji w odlewnictwie", które wygłosi Pan dr hab. inż. Paweł Malinowski, prof. AGH.


Seminarium odbędzie się dnia 1 marca 2021 o godzinie 11:00 na platformie Microsoft Teams.

https://tiny.pl/rljcj

ZAPROSZENIE

 

LINK DO OBEJRZENIA SEMINARIUM Z DNIA 01.03.2021 r:

 

Tematyka seminarium:
Sztuczna inteligencja wkracza w każdy obszar nauki i przemysłu. Nie inaczej jest z branżą odlewniczą. Przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Warszawskiej powstała aplikacja do prognozowania właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego z wykorzystaniem superkomputera „Prometheus” infrastruktury PLGrid. Przeprowadzono symulacje maksymalnych wartości następujących właściwości mechanicznych:
•Wytrzymałość na rozciąganie,
•Granica plastyczności,
•Wydłużenie przy zerwaniu,
•Twardość.
Dodatkowa funkcjonalność aplikacji umożliwia dobór odpowiednich wartości właściwości mechanicznych pod kątem odpowiedniego zastosowania oraz prognozowanie właściwości podając skład chemiczny żeliwa sferoidalnego oraz parametry obróbki cieplnej.