15.10.2018

Zaproszenie na seminarium dr inż. Artura Bobrowskiego


Informujemy, że dnia 22 października 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w sali amfiteatralnej, odbędzie się Seminarium, podczas którego Pan dr inż. Artur Bobrowski z Wydziału Odlewnictwa AGH, przedstawi referat nt. "Zjawisko dehydroksylacji wybranych materiałów mineralnych z grupy glinokrzemianów, jako czynnik determinujący poprawę wybijalności mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem nieorganicznym".

Referat stanowi prezentację tez dorobku naukowego Pana dr inż. Artura Bobrowskiego.

Zapraszamy Pracowników, Studentów oraz zainteresowanych Gości do wzięcia udziału w Seminarium.

Załączniki:

Zaproszenie