21.08.2017

Zaproszenie na Konferencję Naukową pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW" Nauki Interdyscyplinarne


Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: "BADANIA
MŁODYCH NAUKOWCÓW" Nauki Interdyscyplinarne

MIEJSCE KONFERENCJI:

TARNÓW 15-16 WRZEŚNIA 2017 R.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

UL. SŁOWACKIEGO 7, 33-100 TARNÓW

WROCŁAW 22-23 WRZESIEŃ 2017 R.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  WE WROCŁAWIU

UL. SOPOCKA 23, 50-344 WROCŁAW

ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W 2-DNIOWEJ KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 329 ZŁ

Celem Konferencji Naukowej pt. „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW”, jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

http://www.konferencjenaukowe.com.pl