26.04.2013

Zaproszenie na 50-tą Konferencję Studenckich Kół Naukowych

Koło Naukowe ZGAREK serdecznie zaprasza na 50-tą Konferencję Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH >>Sekcję Odlewnictwa<<, która odbędzie się dnia 9 maja 2013 r. o godzinie 10:00 w Sali Amfiteatralnej Wydziału Odlewnictwa. Komitet Organizacyjny


1. Program Referatów

2. Plan Konferencji

3. Zaproszenie