05.12.2018

Zaproszenie do Konkursu Nagroda Naukowa PTWK


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Naukową PTWK za wybitne prace naukowe (doktorskie) dotyczące wzrostu i charakteryzacji kryształów objętościowych, cienkich warstw i struktur niskowymiarowych. Wnioski o Nagrodę Naukową PTWK mogą dotyczyć obronionych prac doktorskich w latach kalendarzowych: 2016, 2017 i 2018. Wnioski mogą składać promotorzy prac, dyrektorzy Instytutów oraz dziekani Wydziałów Szkół Wyższych do Prezesa Zarządu PTWK lub do Przewodniczącego Kapituły Nagród Naukowych PTWK. W załączniku przesyłam ogłoszenie o Konkursie.

Więcej informacji zanduję się na stronie: http://ptwk.org.pl/index.php/konkursy/nagroda-naukowa-ptwk/

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia.

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie „ Nagroda Naukowa PTWK".

Pozdrawiam.

Emil Tymicki
Sekretarz PTWK

Załącznik - Ogłoszenie