10.07.2017

Zapraszamy na otwarty wykład kwalifikacyjny mgr. inż. Marcina Piękosia w poniedziałek 17 lipca o godz. 11:00 w sali amfiteatralnej w budynku D-8.


Temat wykładu: " Technologia topienia  i odlewania stopów aluminium w aspekcie poprawy właściwości wytrzymałości odlewów".