12.10.2021

Zapraszamy do udziału w Sesji Studenckiej i Doktoranckiej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICCME, która odbędzie się na Wydziale Odlewnictwa, 4 listopada 2021 r.


Zapraszamy do udziału w Sesji Studenckiej i Doktoranckiej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ICCME, która odbędzie się na Wydziale Odlewnictwa, 4 listopada 2021 r.

  • studenci i doktoranci prezentują prace uzgodnione ze swoim opiekunem naukowym,
  • zgłoszenia tematów prezentacji i abstraktów przyjmowane są do 17.10.2021 r. przez przesłanie wypełnionego: Registration form for students & PhD students (dostępnegohttps://iccme.foundry-conference.com/registration/) na adres: pawelzak@agh.edu.pl;
  • abstrakty opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych (Book of Abstacts);
  • prezentację należy przygotować w programie Power Point;
  • języki referowania: język polski lub język angielski;
  • wszyscy studenci otrzymają certyfikaty udziału w międzynarodowej konferencji z wygłoszeniem referatu;
  • dla laureatów wyłonionych spośród studentów przewidziane są nagrody;

laureat I miejsca wyłoniony spośród studentów otrzyma możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie punktowanym (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji wydawniczych).

www.iccme.foundry-conference.com