18.11.2021

Zapraszam na seminarium, które odbędzie się 6.12.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00-11:15


AGH_Thermal_Simulations_Methods_trailer

Zapraszam na seminarium, które odbędzie się 6.12.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00-11:15 poprzez platformę MS Teams

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8k6QgLGzgQmkttAudEkzl2UytW0lRUTkI5WD4XJEUo01%40thread.tacv2/1637169482663?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%229c1c3f36-0112-45e5-bddb-7fb78d2e9a5d%22%7d

Seminarium poprowadzi pani mgr inż. Monika Pieszka-Łysoń z firmy APTIV, a będzie ono dotyczyło symulacji komputerowych przemyśle motoryzacyjnym z uwzględnieniem aspektów związanych z wysokimi prądami w samochodach elektrycznych.

Ze względu na tematykę seminarium, jest ono dedykowane zwłaszcza studentom kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, ale zachęcam do udziału wszystkich zainteresowanych.

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Kawalec