01.10.2019

Zajęcia z przedmiotu "Ochrona Środowiska" dla II roku IPO rozpoczną się zajęciami organizacyjnymi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 9.45, s. 201.