30.09.2019

Zajęcia z przedmiotu "Materiały ogniotrwałe " (wykład Ii ćwiczenia laboratoryjne) rozpoczną się wykładem dnia 15.10.2019.


Zajęcia z przedmiotu "Materiały ogniotrwałe " (wykład Ii ćwiczenia laboratoryjne) rozpoczną się wykładem dnia 15.10.2019.
Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś