01.10.2019

Zajęcia z przedmiotu "Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze" dla III roku KWPI rozpoczną się wykładem w dniu 10.10.2019 r.