01.10.2019

Zajęcia z przedmiotu "Fizyko-chemia procesów" dla II roku KWPI rozpoczną się zajęciami organizacyjnymi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 12.15, s. 117A.