12.01.2018

XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa


Szanowny Panie Rektorze,Szanowni Państwo

w imieniu Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęła się XXIII edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa.

Zależy nam na jak najszerszym udziale osób i zespołów posiadających znaczący dorobek naukowy, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody:

• Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;

• Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

Beneficjentami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych prac, obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

Termin zgłaszania wniosków do XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

Uprzejmie proszę o zainteresowanie Konkursem wszystkich tych, których dorobek mógłby być w ten sposób wyróżniony.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców dostępne są pod linkiem: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/XXIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-naukowcow  

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją dotyczącą Konkursu o Nagrodę Siemensa dla studentów i absolwentów: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Aktualnosci/Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-studentow-i-absolwentow