20.06.2013

X. edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "OTWARTE DRZWI"


1. Regulamin

2. Formularz zgłoszeniowy