01.10.2018

Wykłady z Ochrony środowiska dla II roku z prof. M. Holtzerem rozpoczynają się 11.10.2018 r. (czwartek) o godzinie 9.45 w sali 201.