06.10.2019

Wykłady z Fizykochemii procesow metalurgicznych i odlewniczych z prof. M. Holtzerem dla III roku IPO rozpoczynją się w dniu 11.10,2019 o godzinie 12.30 w sali 226