23.05.2018

Wykład z Teorii Procesów Metalurgicznych" dla I roku mgr w piątek (25.05.2018) nie odbędzie się. Proszę przedstwiciela roku o kontakt w celu ustalenia terminu kolejnych wykładów. Prof. M. Holtzer