28.05.2019

Wyjazd do Odlewni Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów w dniu 5.06 2019r


Opis wyjazdu:

W trakcie wyjazdu student zapozna się z procesem wykonywania odlewów precyzyjnych w technologii wytapianych modeli,  technologią wykonywania odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego w masach klasycznych, a także z technologiami wykonywania odlewów ze stopów aluminium i stopów magnezu grawitacyjnie w formach metalowych i formach piaskowych, niskociśnieniowo w formach metalowych.

Odlewnia Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów.

Formularz