19.12.2019

Wydziałowe Biuro POWER przedłuża do dnia 08.01.2019 nabór na Certyfikowane szkolenie z Druku 3D w wymiarze: 15godzin.


Wydziałowe Biuro POWER przedłuża do dnia 08.01.2019 nabór na

Certyfikowane szkolenie z Druku 3D  w wymiarze: 15godzin.

Terminy szkolenia:  

I grupa:   20.01.2020

22.01.2020

II grupa:   22.01.2020

24.01.2020

 

Decyzje udziału proszę przesłać  po adresem mailowym:  wo-power@agh.edu.pl

Druki będzie można dostarczyć do biura styczniu

 

Studenci, którzy odbyli test kompetencji i mają wskazane wyżej wymienione szkolenie proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/