18.11.2019

Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na: Wizytę studyjną do Zakładu Odlewniczego METAL-KOLOR w Starachowicach


Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na:

Wizytę studyjną do Zakładu Odlewniczego METAL-KOLOR w Starachowicach

Dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

Kierunek : Inżynieria Procesów Odlewniczych 

specjalność: Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

Planowany termin wyjazdu:

21.11.2019 r.

Studenci, którzy odbyli test kompetencji i mają wskazane jednodniowe wizyty studyjne  proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 36.