10.12.2019

Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na wizytę studyjną do RONAL POLSKA SP. Z.O.O.


ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz Laskowice

Dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia


Kierunek : Inżynieria Procesów Odlewniczych

specjalność: Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

Planowany termin wyjazdu:

16.12.2019 r.

 

Studenci, którzy odbyli test kompetencji i mają wskazane jednodniowe wizyty studyjne  proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału

http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 36.