08.11.2019

Wydziałowe Biuro POWER ogłasza nabór na wizytę studyjną do Radomskiego Centrum Innowacji Technologii dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, rok III, sem. V


Wydziałowe Biuro POWER ogłasza nabór na

wizytę studyjną do Radomskiego Centrum Innowacji Technologii

dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, rok III, sem. V

Planowany termin wyjazdu :

18.11.2019 r.

Studenci, którzy odbyli test kompetencji

proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych

na stronie Wydziału

http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 36.

 

Warunkiem formalnym udziału w wizycie studyjnej jest posiadanie wizyt studyjnych na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjne. W przypadku wolnych miejsc udział w wizycie mogą wziąć dodatkowo osoby u których procentowy poziom kompetencji: Świadomość i nastawienie na rozwój ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej NIŻ 75%.”