04.12.2019

Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na szkolenie z druku 3D


Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na szkolenie:

Certyfikowane szkolenie z Druku 3D
 
w wymiarze: 15godzin.

Terminy szkolenia:  

I grupa:   20.01.2020

22.01.2020

II grupa:   22.01.2020

24.01.2020

 

Studenci, którzy odbyli test kompetencji i mają wskazane wyżej wymienione szkolenie proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 36.