08.10.2019

Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na szkolenia:


Wydziałowe Biuro POWER Ogłasza nabór na szkolenia:

1.        Certyfikowane szkolenie zawodowe obsługa oprogramowania MAGMASOFT
w wymiarze 64 godzin.

Planowany Termin szkolenia:    22.10 - 25.10.2019

                                                    28.10 - 31.10.2019

i

2.        Certyfikowane szkolenie wraz z egzaminem obsługi oprogramowania PROCAST wymiarze: 40 godzin.

Planowany Termin szkolenia: informacja w późniejszym terminie

 

Studenci, którzy odbyli test kompetencji i mają wskazane wyżej wymienione szkolenia proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 36.