14.09.2020

Wybory członków rad dyscyplin na kadencje 2020-24


Ze względu na sytuację epidemiczną Komisja Wyborcza WO przeprowadzi specjalne zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, które rozpocznie się o godz. 10:00 w czwartek dnia 17 września 2020 r. w trybie wideokonferencji z wykorzy­staniem aplikacji MS Teams. W głosowaniu zostanie zastosowany system VOTE.

1. Ogłoszenie wyborcze

2. Oświadczenie 1

3. Oświadczenie 2

4. Zarządzenie 59/2020