05.07.2017

UWAGA praktyki studenckie dla III roku


Wszystkie sprawy związane z praktykami studenckimi będą załatwiane
TYLKO DO DNIA 14.07.2017 ROKU.
Po tym terminie nie będzie możliwości podpisania dokumentów.