14.07.2013

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2013/2014 Studia Podyplomowe


Zjazdy studiów podyplomowych będą podane w późniejszym terminie pierwszy zjazd planowany jest na dzień  26, 27  X  2013.